บาคาร่าออนไลน์ โฆษก ศบค. แนะทานอาหารปรุงสุก เลี่ยงโควิด-19

บาคาร่าออนไลน์ โฆษก ศบค. แนะทานอาหารปรุงสุก เลี่ยงโควิด-19

โฆษก ศบค. แนะป้องกันตนเอง เน้นรับประทานอาหาร บาคาร่าออนไลน์ ปรุงสุกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ขณะเดียวกันจัดให้มีชุดสุ่มตรวจสอบพื้นที่ตลาดสดอย่างต่อเนื่อง นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการพบเชื้อโควิด-19 ในตลาดอาหารทะเลที่ประเทศจีนว่า มีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ประชาชนเน้นรับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุกในช่วงนี้ เพื่อความปลอดภัยรวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 

ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสุ่มตรวจสอบพื้นที่ตลาดสดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการติดตาม ตรวจสอบสถานประกอบการผ่านการประเมินผลของผู้เข้าใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วย

โฆษก ศบค. ยังกล่าวเพิ่มเติมจากการที่ ศบค. ได้มีมติรับหลักการในเรื่องของ Travel Bubble ว่า ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของโลก ยังคงมีความน่าเป็นห่วงอยู่ ส่วนที่สอบถามว่าสามารถจัดงานบวช งานแต่งงาน งานเลี้ยง รวมทั้งเลี้ยงโต๊ะจีนได้หรือไม่นั้น

โฆษก ศบค. ยืนยันว่า ขณะนี้ไม่ได้มีข้อห้ามการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน แต่ต้องมีการเว้นระยะห่างด้วย เน้นการกินแบบมีช้อนกลางที่เป็นของส่วนตัว และขอให้ยึดหลักอยู่ 6 ข้อ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ เมื่อต้องเดินทางไปในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่จำนวนมาก

อย่าลืมเช็คอินตามสถานที่จัดงานด้วย รวมทั้งบางวัดที่จัดให้มีการเชคอินอีกด้วย โดยขอให้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน ชีวิตวิถีใหม่ เมื่อปฏิบัติส่วนบุคคลได้ดีและส่วนสังคมก็จะปลอดภัยได้ด้วย

โรงเรียนดังปัดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนักเรียน ครูทำโดยพลการ ขอรหัสโซเชียลนักเรียน

จากรณีโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งในโพสต์ได้ติดแฮชแทก #โรงเรียนชื่อดังย่านริมกก ซึ่งไม่รู้ได้ว่าเป็นโรงเรียนอะไร ได้ขอข้อมูลไอทีของนักเรียน เป็นข้อมูลชนิดล้วงกันถึงตับไตไส้พุง ให้นักเรียนระบุยี่ห้อโทรศัพท์ รุ่นที่ใช้ ค่าอินเทอร์เน็ต ที่น่าตกใจคือขอ “รหัสโทรศัพท์ที่คาดว่าจะใช้ตลอด” นอกจากนี้ยังขอชื่อโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook IG twitter รวมถึงรหัสผ่านของแอคเคาต์ต่าง ๆ

ล่าสุด ทางโรงเรียนที่ถูดพาดพิงถึงว่าเป็นเจ้าของเอกสารขอข้อมูลฉบับนี้ได้ออกแถลงการณ์ผ่าน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย CRMS6 เป็นหนังสือชี้แจง ก่อนจะลบออกจากเพจในเวลาต่อมา แต่เนื้อความระบุว่า

“สืบเนื่องมาจากวันที่ 12 มิ.ย. 2563 ได้มีการพูดถึงในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนลงในแบบสอบถาม ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความไม่สบายใจ เพราะเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน เมื่อทางโรงเรียนได้ทราบเรื่องจึงได้สั่งระงับการกรอกแบบสอบถามดังกล่าวทันที และได้สืบหาข้อเท็จจริง

จนได้ทราบว่า เป็นความหวังดีของบุคลากรประจำห้องเรียนคนหนึ่งจาก 95 คน ซึ่งเป็นบุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัตหน้าที่ได้ไม่นาน และต้องการทราบข้อมูลของนักเรียนเพื่อจัดเตรียมแฟ้มประวัตินักเรียนก่อนที่จะเปิดภาคเรียน จึงได้สร้างแบบสอบถามข้อมูลของนักเรียนขึ้นมาโดยพลการ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนนำไปใช้ อันนำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าทางโรงเรียนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนักเรียน โรงเรียนจึงได้ดำเนินการตักเตือนและเปลี่ยนให้บุคลากรคนนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานอื่นแล้ว

โรงเรียนขอชี้แจงว่า โรงเรียนไม่มีเตนาที่จะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขอนักเรียน และเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงออภัยเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้อีก”

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามดื่มเหล้าในท่าเรือ-บนเรือโดยสารสาธารณะ ผู้คุมเรือละเลย เจอยึดใบอนุญาต

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 91/2563 เรื่อง กำหนดสถานที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ หรือบนเรือโดยสารสาธารณะประจำทาง โดยมี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงนามประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2563 และมีเนื้อหารายละเอียดดังต่อไปนี้

โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กรมเจ้าท่าในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือ เริ่มตั้งแต่การใช้ท่าเรือโดยสารสาธารณะขึ้นลงเรือไปจนถึงการควบคุมกำกับผู้ควบคุมเรือโดยสารสาธารณะประจำทางให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือ เพื่อป้องกันเหตุเรือโดนกัน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการเดินเรือ

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ พ.ศ.2558 ตลอดจนเพื่อให้มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาความประพฤติที่ไม่สมควรต่อหน้าที่และการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวแก่การเดินเรือหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมเรือ ตามนัยมาตรา 291 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ บาคาร่าออนไลน์